Verzuimmonitor   Dienstverlening   Samenwerking Contact


Dienstverlening

Verzuimmanagement

Verzuimmanagement draait om het vinden van de juiste balans tussen controle, aandacht en begeleiding. Dit geldt niet alleen voor uw zieke medewerker, maar voor alle medewerkers!

Belangrijk is dat er inzicht komt in het verzuim. De eerste stap is dus analyseren en het benoemen van de probleemgebieden. Vervolgens maken we een plan waarin preventie, verzuim en reïntegratie centraal staan. Uiteraard kunt u zelf aangeven waar uw organisatie de verantwoordelijkheden voor verzuimbeheersing neerlegt en welke ondersteuning u hierbij wenst. In dit plan leggen we duidelijk de verantwoordelijkheden vast. Daarna volgt de implementatie in uw organisatie.

 
VerzuimMonitor   |   info@verzuimmonitor.nl   |   Tel: 0316 294776