Verzuimmonitor   Dienstverlening   Samenwerking Contact

Dienstverlening

Casemanagement

Een casemanager van VerzuimMonitor begeleidt een of meerdere
individuele verzuimdossier voor u.

De casemanager is een relatief nieuwe speler in het veld van verzuim en reïntegratie, maar heeft wel een belangrijke rol. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht elke werkgever een casemanager aan te wijzen zodra er sprake is van (dreigend) langdurig verzuim. De casemanager heeft als taak het langdurige verzuim te begeleiden en te bewaken. De doelstelling is om zo effectieve reïntegratie te realiseren en onnodig hoge kosten en sancties van het UWV te voorkomen.

De casemanager fungeert als een spin in het web tussen alle partijen die betrokken zijn bij reïntegratie. Deze niet-hiërarchische positie vraagt om specifieke kennis en vaardigheden, en vereist een grote mate van creativiteit en resultaatgericht handelen. Werkterreinen van de casemanager zijn o.a. procesmanagement en procesbegeleiding bij werkhervatting, beleidsadvies bij verzuim en reïntegratie, creatief reïntegreren en herplaatsen, en het onderhouden van contacten met relevante dienstverleners. Daarnaast is de casemanager op de hoogte van de wijzigingen in de wet, kan hij/zij omgaan met arbeidsconflicten, zorgt voor een goede dossiervorming, beoordeelt met u de acties van het UWV en ziet mogelijke valkuilen.


 
VerzuimMonitor   |   info@verzuimmonitor.nl   |   Tel: 0316 294776